ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสก็ต้องเรียนรู้บทเรียนเดียวกับที่พวกเราต้องเรียนรู้เหมือนกัน คือคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เราพูด ต่อให้เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาควรรู้ก็ตาม เราก็ไม่สามารถดึงความสนใจพวกเขาได้เท่าที่ควร แต่เมื่อเรามอบตัวเราเองให้กับองค์เจ้าชีวิตใช้ พระองค์ก็จะจัดการทุกอย่างผ่านทางตัวเราและทำให้มันเกิดผลอย่างดี "ลุงโมเสส ที่พูดติดอ่าง" เป็นพยานได้อย่างดีในเรื่องนี้ คือ ที่พระเจ้าสามารถใช้คนเลี้ยงแกะอย่างเขาที่พูดตะกุกตะกัก ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น คุณว่าเราน่าจะถามพระเจ้าไหมว่าพระองค์อยากทำอะไรกับเรา เราจะได้ลงมือทำกันเลย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าในงานรับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าตระหนักว่า พระพร ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพเจ้านั้นมาจากพระองค์ ความสามารถทั้งสิ้นที่ให้กับข้าพเจ้านั้น เพื่อจะได้นำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ใช้ความสามารถที่ข้าพเจ้ามีเพื่อถวายเกียรติยศให้กับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change