ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีใครหรืออะไรที่ไล่ล่าคุณอยู่หรือ ใช่ความผิดในอดีตหรือเปล่า หรือศัตรูเก่า หรือจิตใต้สำนึกของคุณเอง หรือความรู้สึกผิดที่ตามหลอกหลอน หรือมีคนตามปองร้าย หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย ในท่ามกลางพายุและการต่อสู้ดิ้นรนนี้ คุณคิดจะไปพึ่งพาใครหรือ ที่จะให้ความสงบและความปลอดภัยกับคุณ ก็มีแต่เพียงผู้เดียว ที่เป็นแหล่งลี้ภัยที่จีรังและยั่งยืนตลอดไป นั่นก็คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรานั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา พระองค์เป็นที่ลี้ภัยและเป็นแหล่งกำลังของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าหวาดกลัวและจิตตก พระบิดาเจ้าข้า ได้โปรดทำลายแรงดึงดูดและอำนาจทั้งหลายรวมถึงพวกศัตรูของข้าพเจ้า ที่ไล่ล่าและพยายามจับข้าพเจ้าไปเป็นทาส และดึงข้าพเจ้าให้ออกห่างจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น