ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในพระคริสต์ เราได้รับเสรีภาพหลายอย่างมาก เช่น เสรีภาพจากกฎ จากความบาป จากความตาย และอื่นๆอีกมากมาย แต่เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งคือความกล้าที่จะเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างจักรวาล พระเจ้าของกาลเวลาและสิ่งที่ถูกสร้าง แล้วยังสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้อย่างเปิดเผย อย่างมั่นอกมั่นใจอีกด้วย เหลือเชื่อจริงๆ ที่มนุษย์เน่าเปื่อยได้แบบเรา จะสามารถเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าพร้อมกับปัญหาของเราได้ และยังเชื่อมั่นว่าพระองค์จะฟังและใส่ใจในเรื่องที่เรากังวลอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

In Christ we are given so many freedoms — freedom from law, sin, death, etc. But one of the greatest freedoms we have is to boldly come before the Creator of the universe, the God of all time and creation, and speak openly and confidently with him. Incredibly, we mortals can enter God's world with our problems and be confident that he hears us and cares about our concerns.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุด ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพระคุณและความห่วงใยของพระองค์แล้วละก็ พระองค์ก็คงไม่สนใจฟังคำร้องขอของข้าพเจ้าหรอก แต่ข้าพเจ้าก็ยังเชื่อมั่นอีกว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ถึงให้ความสำคัญกับคำร้องขอของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าทุกๆวัน ขอบคุณที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้ากังวล ขอบคุณที่ทรงอดทนต่อนิสัยที่เอาแต่ใจของข้าพเจ้า และทรงอ่อนโยนต่อความขี้หงุดหงิดของข้าพเจ้า และที่สำคัญที่สุด พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณที่ให้เสรีภาพกับข้าพเจ้าในการทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะทำได้ นั่นคือการรุกล้ำเข้าไปในโลกของพระองค์พร้อมกับความกังวลของข้าพเจ้า แล้วยังได้รับการต้อนรับจากพระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and most holy God, I know that without your grace and attentive care my requests to you would go unheeded. But I also am confident that because I am your child, my requests matter to you. Thank you for hearing my prayers each day. Thank you for caring about my concerns. Thank you for being patient with my impatience and tender with my frustrations. Most of all, Father, thank you for the freedom to do what I have no right or power to do — to invade your world with my concerns and be welcomed by you there. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 3:12

ความคิดเห็น