ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในพระคริสต์เราได้รับอิสรภาพมาก — อิสระจากกฎจากความบาป จากความตาย และจากสิ่งอื่นๆ แต่หนึ่งในอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีคือการที่เราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างจักรวาลได้อย่างกล้าหาญ พระเจ้าแห่งกาลเวลาและการทรงสร้างทั้งหมด และการที่เราสามารถพูดกับพระองค์ได้อย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจ ไม่น่าเชื่อนะครับ มนุษย์เราสามารถเข้าไปสู่โลกของพระเจ้าพร้อมกับปัญหาของเรา และสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์ได้ยินเราและใส่ใจเกี่ยวกับความกังวลของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ที่สุด ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าไม่มีพระคุณและความห่วงใยของพระองค์ คำร้องขอของข้าพระองค์ก็คงจะถูกมองข้ามไป แต่ข้าพระองค์ก็ยังเชื่อมั่นว่าเพราะข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ พระองค์จะสนใจคำร้องขอของข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ในแต่ละวัน ขอบพระคุณสำหรับความใส่ใจเกี่ยวกับความกังวลของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงอดทนต่อความไม่อดทนของข้าพระองค์ และทรงอ่อนโยนต่อความหงุดหงิดของข้าพระองค์ และที่สำคัญที่สุด พระบิดา ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์มีอิสระในการทำสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะทำ — คือการเข้าไปในโลกของพระองค์ด้วยความกังวลของข้าพระองค์และได้รับการต้อนรับจากพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น