ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก ที่คิดว่าความรักของพระเจ้าต่อชนชาติทั้งหลาย เพิ่งจะเริ่มตอนพระเยซูมาพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก่อนกลับสวรรค์ จำเรื่องโยนาห์ที่พระเจ้าส่งให้ไปเตือนศัตรูตัวร้ายกาจของอิสราเอลที่อยู่เมืองนีนะเวห์ได้ไหม หรือเรื่องเหลือเชื่อของนางรูธ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ได้รับการสวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อสายของกษัตริย์เดวิดที่พระเยซูคริสต์ได้มาเกิดในภายหลัง พระเจ้ารักทุกคนและอยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในพระคุณของพระองค์ ในฐานะคริสเตียน เราเป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์ เราอยู่ที่นี่เพื่อคบหากับคนในโลกนี้และเรียกร้องให้พวกเขากลับมาหาพระบิดาที่รักพวกเขาอย่างจริงใจ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอปลุกเร้าจิตใจของข้าพเจ้าให้อยากที่จะไปแบ่งปันความรักของพระองค์กับคนในโลกนี้ ขอให้ชีวิต เงินทอง และความห่วงใยของข้าพเจ้า เป็นประโยชน์กับการงานของพระองค์มากยิ่งๆขึ้นไปในโลกนี้ โปรดอวยพรคนเหล่านั้นที่ดั้นด้นออกไปประกาศข่าวดีของพระองค์ในต่างบ้านต่างเมืองด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น