ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบาปได้ทำลายจิตใจหลายดวง ความหวังต่างๆ และครอบครัวหลายครอบครัว การทำลายนี้มีอิทธิพลในวัฒนธรรมของเราและรุกรานชีวิตของเรา พระเจ้าจัดเตรียมทั้งการต่อสู้กับบาปและการให้อภัยในความผิดบาปของเรา นั่นคือ การที่เราสารภาพความบาปของเราด้วยความซื่อสัตย์ หัวใจของการสารภาพบาปคือการมองเห็นว่าพระเจ้ามองความบาปยังไง และความเจ็บปวดที่เราจะมีถ้าเราทำบาป ไม่น่าแปลกใจเลยที่การสารภาพบาปคือการรักษา (1 ยอห์น 1:5-2:2) ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ ที่พระเจ้าอยากให้เราสารภาพบาปต่อกันและกัน และให้เราขอพระองค์ให้รักษาเราจากการทำลายของความบาป ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ ที่พระเจ้าให้อำนาจแห่งคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมที่ช่วยนำอีกคนมาสู่การสารภาพบาป ขอให้เราสารภาพบาปและทิ้งมันมาเถอะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์และพระคุณ ขอทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์ (ให้บอกความบาปที่คุณต้องการสารภาพกับพระเจ้าอย่างเจาะจง) พระบิดา ขอทรงนำข้าพระองค์ไปยังกลุ่มคนของพระองค์ที่ข้าพระองค์จะสามารถวางภาระความบาปของข้าพระองค์ ไว้ในการสารภาพบาปและรู้ว่าพวกเขาจะอธิษฐานเผื่อการยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์ให้มีความมั่นใจมากขึ้นในอำนาจแห่งพระคุณของพระองค์ และความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณที่ช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะความบาปในชีวิตได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น