ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม พวกมิจฉาชีพ และพวกที่คอยข่มเหงผู้อื่น เรามีงานหนักรออยู่ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมยุคนี้ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง บางที เราอาจจะต้องเริ่มจากการคุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระบิดาของเราก่อน ขอให้พระองค์ใช้เราเปลี่ยนโฉมโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนี้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตพระบิดาผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลาย โปรดยกโทษให้เรา ที่ทำเป็นมองข้ามหรือยอมรับความรุนแรงที่รุกรานไปทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ โปรดทำให้ความชั่วร้ายและความเกลียดชังที่จะนำไปสู่ความรุนแรงนี้ถึงจุดจบ โปรดทำให้พวกที่ชอบใช้ความรุนแรง ถึงทางตัน โปรดให้คนของพระองค์ มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในด้าน การเสริมสร้าง ความเมตตาปรานี และสันติ โปรดเสริมกำลังและปกป้องทุกคนที่เจอกับความรุนแรงเพราะวางใจในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น