ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้ชัดเจน เป็นเสียงร้องตะโกนของคนที่รู้ว่า พระเจ้าทรงครอบครอง และความรอดนั้นมาจากพระองค์ นี่เป็นเพราะลูกแกะที่ยอมถูกจับไปฆ่า แต่พระองค์มีชัยเหนือความตาย เป็นเพราะการเสียสละและความสัตย์ซื่อของลูกแกะนั้น เราจึงมีความมั่นใจในแผ่นดินสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก และพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ขอบคุณที่ให้ความรอดแก่ข้าพเจ้าโดยการส่งพระคุณของพระองค์มาถึงข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู ขอบคุณพระเยซู ที่ยอมเสนอพระองค์เอง เป็นลูกแกะที่ต้องนำไปฆ่าเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยสวรรค์และอยากเห็นพระองค์ซึ่งๆหน้า แล้วสรรเสริญพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ กับพวกที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อ กับพวกผู้อาวุโส และกับบรรดาคริสเตียนที่สัตย์ซื่อ ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า คำสรรเสริญ พระเกียรติ พระสิริและคำขอบพระคุณทั้งสิ้น เป็นของพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change