ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าย้อนกลับไปในปี ค.ศ 20 ได้ คุณคงไปหาพระเยซูที่เมืองนาซาเร็ธ และบอกกับผู้คนว่า "พระเจ้าอยู่ที่นี่" คำสอนที่ว่าพระเจ้าเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ —เป็นพระเจ้าเต็มตัวแต่ยอมสละทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าจนหมดสิ้น (ฟิลิปปี 2:5-7) ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ แต่นี่แหละคือความจริงอันสุดยอดของพระคุณ พระเจ้าเลือกที่จะเป็นเหมือนเรา เพราะเราไม่สามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้ และที่พระเจ้าต้องลงมาหาเรา ก็เพราะเราไม่สามารถขึ้นไปหาพระองค์ได้ ในพระเยซู พระเจ้าได้มาหาเราอย่างเต็มตัว เพื่อเราจะได้เต็มบริบูรณ์ในพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับเลยว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจจริงๆ พระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเอื้อมถึง ข้าแต่พระเจ้า พระคุณของพระองค์นั้นถึงกับทำให้ข้าพเจ้ามึนงงไปเลย ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ได้ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ ขอบคุณพระเยซูที่ยอมมาเพื่อไถ่ข้าพเจ้า และได้กลับไปหาพระบิดา เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถพูดคุยกับพระบิดาได้ผ่านทางพระองค์ ข้าแต่พระเยซู เพราะชื่อและพระคุณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะอธิษฐานถึงพระบิดาของข้าพเจ้าได้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น