ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคที่คนที่อายุมากกว่ามักจะถูกผลักออกไป นี่คือความจริงในโลกแห่งอาชีพที่มีพนักงานมากๆ นะครับ และนี่ก็เป็นความจริงในคริสตจักร ซึ่งมักจะมองหาผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือมีอำนาจทางการเงินมากกว่า ในขณะเดียวกันเราก็ลืมผู้อาวุโสและผู้ที่ไม่มีอำนาจไป ขอให้จำไว้ว่าพระเจ้าใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละคน ไม่ว่าเราจะอยู่สถานะอะไรหรืออายุเท่าไหร่

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อในพระสัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถแยกข้าพระองค์ออกจากความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ได้ แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์เห็นอีกหลายคนที่มีอายุมากแล้วและถูกลืม ข้าพระองค์ต้องยอมรับว่าข้าพระองค์กลัวว่าข้าพระองค์ก็จะต้องเผชิญกับความเหงาและความอ่อนแอในวันสุดท้ายแบบนั้นด้วยเช่นกัน ขอทรงให้ความเชื่อมั่นที่จะขจัดความวิตกกังวลของข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์ไว้วางใจในการอยู่ด้วยของพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใด พระบิดา ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้พระองค์ได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพระองค์ทั้งในชีวิตและในความตายในยามที่สุขภาพดีและในความเจ็บป่วย ในวัยหนุ่มและในวัยสูงอายุ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น