ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้แต่พวกเราบางคนที่มีพลังเหลือเฟือและคิดบวกอยู่เสมอ ก็จะมีบางช่วงในชีวิตที่อ่อนล้าและหมดแรงได้ มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะวางใจและติดตามพระเยซู ตอนที่เรากำลังเหินอยู่บนปีกของนกอินทรี หรือกำลังวิ่งทะยาน และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการเดินไปกับพระเจ้า แต่เมื่อเจอกับช่วงเวลาที่ก้าวขาแทบจะไม่ออก แล้วยังต้องประคองตัวไม่ให้ล้มอีก ตอนนั้นละจะเป็นช่วงเวลาที่ยากสุดๆที่จะรักษาความเชื่อให้มีชีวิตชีวาต่อไป แต่ในเวลาที่เราหมดเรี่ยว หมดแรง และสิ้นหวังนั้น ก็จะเป็นเวลาเดียวกับที่เราจะสัมผัสได้ถึงองค์เจ้าชีวิต รู้ถึงฤทธิ์อำนาจ และการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ชัดเจนที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

Even the most pumped up and positive ones of us find ourselves broken and weary at some point in our life. It isn't so hard to believe and follow Jesus when we are soaring on the wings of eagles or running and not getting weary in our walk with God. Often the toughest time to keep our faith vibrant is when we are trying to keep putting one foot in front of the other while not fainting. In those moments of absolute powerlessness, weakness, and brokenness the Lord is often most real, most powerful, and most present.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ช่วยประคับประคองและทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้ายังคงตั้งมั่นคงอยู่ได้ ในช่วงที่ถูกซาตานโจมตีและเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากมากมายในชีวิต ขอโปรดช่วยคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ารักและคนที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อในเวลานี้ ให้มีพลังฮึดสู้ชีวิตต่อไป แม้จะเหนื่อยล้าและหมดแรงก็ตาม ขอให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงพระองค์ และช่วยให้พวกเขารู้ว่าพระองค์กำลังเสด็จมาด้วยความเมตตากรุณาที่จะมาช่วยและไถ่พวกเขา ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, God, for sustaining me and keeping my faith alive when I have been under attack from the Evil One and have grown weary with the challenges and hardships of life. Please give those I love, and mention now by name, the strength to press on even though they are weary and weak. Please be real in their lives and let them know that you are coming with grace to help and redeem as their Great Deliverer. In Jesus' name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 40:29

ความคิดเห็น