ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้แต่คนที่มักจะตื่นเต้นและคิดบวกอยู่เสมอ ก็จะมีบางช่วงในชีวิตที่พวกเขารู้สึกอ่อนล้าและผิดหวัง การที่จะเชื่อและทำตามพระเยซูไม่ได้เป็นเรื่องยากมาก ถ้าเรากำลังทะยานบินเหมือนบินด้วยปีกของนกอินทรี หรือกำลังวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยในการเดินกับพระเจ้า บ่อยครั้งที่ช่วงเวลายากที่สุดที่จะทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิตชีวาก็คือเมื่อเรากำลังพยายามที่จะให้เท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกข้างหนึ่งในขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้ล้มในช่วงเวลาเหล่านั้นที่มีความอ่อนแอ ไร้เรี่ยวแรงและผิดหวัง พระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่จริงแท้มากที่สุดและมีอำนาจมากที่สุด

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการดูแลข้าพระองค์และการให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ข้าพระองค์ถูกโจมตีจากความชั่วร้าย และเหนื่อยล้ากับปัญหาต่างๆ และความยากลำบากของชีวิต ขอโปรดให้ผู้ที่ข้าพระองค์รัก ซึ่งข้าพระองค์จะพูดชื่อในเวลานี้ ขอทรงให้กำลังกับพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้าและอ่อนแอ ขอทรงเป็นผู้ที่จริงแท้ในชีวิตของพวกเขาและให้พวกเขารู้ว่าพระองค์มาด้วยพระคุณที่จะช่วยและไถ่พวกเขาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น