ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จะมีศัตรูหน้าไหนที่จะเอาชนะคนของพระเจ้าได้ อย่าฝันไปเลย พระเจ้าของเรา พระผู้ไถ่ เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ สุดยอดบริสุทธิ์ และยิ่งใหญ่กว่าศัตรูทั้งหลายของเรา เราจะไม่กลัวคำขู่ของสิ่งชั่วร้ายตนนั้น เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ได้ทำให้มันพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

What foe can defeat the people of God? None! Our God, our Deliverer, is mighty in power, awesome in holiness, and greater than any of our foes. We refuse to fear what the evil one threatens because our Savior has already ultimately defeated him.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหายกลัว และหยุดความกระวนกระวายใจ โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีใจกล้าและมีความมั่นใจในขณะที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ในโลกที่บ่อยครั้งเกลียดชังความเชื่อของข้าพเจ้าและต่อต้านคุณค่าของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, calm my fears and sooth my anxious heart. By the power of your Spirit, please bless me with boldness and confidence as I seek to live for you in a world that is often hostile to my faith and opposed to your values. I ask this in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 7:21

ความคิดเห็น