ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องลองชิมดู" สิ่งที่จะบอกว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ลึกซึ้งแค่ไหนก็ดูได้จากชีวิตของเรา การรู้ความจริงก็ยังไม่สู้เท่ากับการลงมือทำ(มัทธิว 7)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ไม่ใช่เฉพาะตอนที่ข้าพเจ้า"ลงมือทำตามที่สอน"เท่านั้น แต่รวมถึงตอนที่ข้าพเจ้าเชื่อฟังทำตามใจพระองค์ และใช้ชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น