ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักของพระเยซูที่มีต่อเด็กเล็กๆ ที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไร เป็นสิ่งที่เตือนใจได้เป็นอย่างดี ถึงความรักของพระเจ้าต่อสิ่งที่โลกนี้มักจะข่มเหงรังแกหรือทอดทิ้ง พระองค์เรียกเราให้มาแสดงความรักต่อคนที่ไม่มีใครรัก คนที่ถูกลืม คนที่ถูกข่มเหงรังแกและถูกทอดทิ้ง ทำไมละ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่อิสราเอลเจอตอนเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ เป็นสิ่งที่พระเยซูเจอตอนถูกตรึง และเป็นสิ่งที่เราเจอตอนที่ยังไม่พบกับพระคุณไง (โรม 5:6-11) เราจะอ้างว่าเรารู้จักความรอดได้ยังไง ถ้าเรายังไม่รู้จักแบ่งปันพระคุณนั้นกับคนอื่น เราจะอ้างว่าเราเป็นศิษย์พระเยซูได้ยังไง ถ้าเรายังไม่เคยแสดงความรักต่อคนที่โลกลืม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากเป็นพ่อแม่เหมือนกับพระองค์มากขึ้น คือ เป็นพ่อแม่ที่มีความรักอันบริสุทธิ์ต่อลูกๆตนเอง และเป็นพ่อแม่ที่อ่อนโยนต่อเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งในโลกทุกวันนี้ ขออย่าให้ข้าพเจ้าแค่รู้สึกสงสารเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกข่มเหง แต่ขอให้ข้าพเจ้าลงมือทำอะไรสักอย่างที่จะเป็นพระพรให้กับเด็กๆเหล่านั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู นักรักผู้ยิ่งใหญ่ของเด็กๆทุกคน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น