ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเปิดเผยให้เรารู้จักกับพระเจ้า ที่พระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ามีลักษณะแบบไหนและชอบอะไร เห็นได้ชัดว่า หัวใจสำคัญของคำอธิษฐานของพระเยซูนี้ คือเราจะได้เอาความรักที่พระเยซูให้ไปแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีนี้พระเยซูก็จะมีชีวิตอยู่ในเรา

Thoughts on Today's Verse...

Jesus reveals God to us. One of the reasons he does this is so that we can know who God is and what is important to him. Clearly, the most important thing on Jesus' heart in this prayer is that we share his love for us with each other. In this way, Jesus comes to life in us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้เป็นพระบิดาที่รัก โปรดทำให้ใจข้าพเจ้ามีความรักอย่างเหลือล้นต่อพี่น้องในพระคริสต์ ข้าพเจ้าอยากถวายเกียรติให้กับพระองค์ ด้วยการดูแลเอาใจใส่แสดงความรักของพระคริสต์ต่อพวกเขา โปรดอวยพรข้าพเจ้า ตอนที่พยายามเป็นลูกที่น่ารักที่คู่ควรต่อความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and loving Father, please fill me with your love for my brothers and sisters in Christ. I want to honor you in the way I treat them and share the love of Christ in the way I interact with them. Please bless me as I seek to be a more gracious child of your love. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 17:26

ความคิดเห็น