ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูแสดงให้เราเห็นถึงพระเจ้า หนึ่งในเหตุผลที่ทรงทำแบบนี้ก็เพื่อให้เราสามารถรู้จักพระเจ้า และอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพระองค์ เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจของพระเยซูในคำอธิษฐานนี้คือ การที่เราแบ่งปันความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีนี้พระเยซูมีชีวิตอยู่ในเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและพระบิดาที่รัก ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์สำหรับพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการที่ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อพวกเขา และแบ่งปันความรักของพระคริสต์ผ่านการที่พูดคุยกับพวกเขา ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการที่พยายามเป็นลูกที่น่ารักและควรค่าต่อความรักที่พระองค์มีให้ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น