ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเปิดเผยให้เรารู้จักกับพระเจ้า ที่พระองค์ทำอย่างนี้ก็เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ามีลักษณะแบบไหนและชอบอะไร เห็นได้ชัดว่า หัวใจสำคัญของคำอธิษฐานของพระเยซูนี้ คือเราจะได้เอาความรักที่พระเยซูให้ไปแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีนี้พระเยซูก็จะมีชีวิตอยู่ในเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้เป็นพระบิดาที่รัก โปรดทำให้ใจข้าพเจ้ามีความรักอย่างเหลือล้นต่อพี่น้องในพระคริสต์ ข้าพเจ้าอยากถวายเกียรติให้กับพระองค์ ด้วยการดูแลเอาใจใส่แสดงความรักของพระคริสต์ต่อพวกเขา โปรดอวยพรข้าพเจ้า ตอนที่พยายามเป็นลูกที่น่ารักที่คู่ควรต่อความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น