ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เนื่อหาของข้อนี้คือ พระเจ้ากำลังเตือนให้คนของพระองค์รู้ว่าพวกเขามีค่าสำหรับพระองค์เสมอ เพราะพระเจ้าสร้างและไถ่พวกเขาให้รอด พระองค์ไม่ได้คิดที่จะละทิ้งพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะต้องเจอะเจอกับความท้าทายหรือความทุกข์ยากแค่ไหนก็ตาม พระองค์ก็จะอยู่กับพวกเขา เพื่อช่วยเหลือและนำพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยและได้รับชัยชนะ พระเจ้าก็ได้สัญญาแบบนี้กับเราเหมือนกัน เรายังได้เปรียบกว่าบรรพบุรุษ ตรงที่เราสามารถย้อนกลับไปดูในอดีตได้ และเห็นว่าพระเจ้ารักษาคำพูดที่ให้กับลูกๆของพระองค์ ด้วยการปกป้องและช่วยกู้พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจากเงื้อมมือของศัตรู พระเจ้าจะไม่มีวันลืมลูกๆของพระองค์ รู้ได้ไง รู้ได้จากคำสัญญาของพระองค์ และรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆของพระองค์ในอดีต และสุดท้ายก็รู้ได้โดยความเชื่อของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่สถิตอยู่กับข้าพเจ้าเสมอมา ข้าพเจ้ายอมรับว่ามีหลายครั้งที่ได้มองข้ามการสถิตอยู่ของพระองค์ หรือการจัดเตรียมให้ทุกอย่างราบรื่น หรือการอัศจรรย์มากมายในอดีต พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย แม้ในยามที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดาย หรือรู้สึกว่าพระองค์อยู่ห่างไกล พระเจ้าอันเป็นที่รัก ในช่วงเวลาอย่างนั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นและมีความอดทนที่จะผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากนั้นไปได้ เพื่อข้าพเจ้าก็จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวลาแห่งชัยชนะของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น