ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ลำธารน้ำไหล" หมายถึง น้ำที่ไหลนำชีวิตมาให้กับคนที่กำลังสิ้นหวัง เป็นน้ำเย็นชื่นใจต่อใจที่ห่อเหี่ยว เป็นน้ำที่ให้ความสดชื่นกับผู้ที่เหนื่อยล้าและอ่อนแรง แน่นอนว่า นี่ไม่ได้พูดถึงน้ำธรรมดาๆที่เราใช้ริมฝีปากดื่มกินกัน แต่นี่เป็นสุดยอดน้ำหนึ่งเดียวสำหรับจิตวิญญาณ ที่พระเจ้าอยากให้พวกเรา ที่เป็นลูกๆของพระองค์ได้ดื่มกินกัน ให้เราใช้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ มาทำตัวให้สดชื่นกันใหม่ ด้วยคำสัญญาต่างๆของพระเยซู และเชื่อมั่นว่าเมื่อเราตีสนิทกับพระองค์ พระวิญญาณจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราขึ้นมาใหม่ และน้ำแห่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็จะไหลอยู่ภายในเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรัก ขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูมาช่วยกู้ข้าพเจ้า และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยค้ำจุนและทำให้ข้าพเจ้ามีพลังขึ้นมาใหม่ โปรดอวยพรข้าพเจ้า โดยเฉพาะเดือนนี้ ที่ข้าพเจ้าพยายามตีสนิทกับพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า และโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ด้วยน้ำแห่งชีวิตที่สดชื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น