ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเคยสงสัยไหมว่า คุณเสียโอกาสที่จะได้เพื่อนซี้ไปกี่คนแล้ว เพียงเพราะคุณตัดสินเขาจากการเจอกันครั้งแรก ผมไม่เชื่อว่าแค่เจอกันครั้งเดียวจะบอกตัวตนที่แท้จริงของใครได้ เราไม่สามารถอ่านใจใครได้เลย จนกว่าองค์เจ้าชีวิตจะมาเปิดเผยให้รู้ในวันพิพากษานั้น ถ้างั้น ก่อนตัดสินเขา ให้โอกาสเขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาก่อนดีไหม อย่ารีบตัดสินคนแค่เปลือกนอกเลย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา มีแต่พระองค์เท่านั้นที่รู้จิตใจของมนุษย์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใจเย็นๆก่อนที่จะตัดสินคนอื่น โปรดให้สายตาที่จะมองพวกเขาอย่างที่พระเยซูมอง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น