ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ออกไปกันเถอะ" เราจำเป็นจะต้องมีเวลาส่วนตัวบ้าง ไม่ใช่แค่นานๆ ครั้ง แต่ต้องทำบ่อยๆ ทุกวัน มันเหลือเชื่อจริงๆเพราะแม้แต่พระเยซูเองยังเรียกร้องให้เหล่าสาวกของพระองค์ (ในวันนี้ก็หมายถึง พวกเรา) ที่จะหลบไปใช้เวลาส่วนตัวและพักผ่อนอยู่กับพระองค์เลย ซึ่งตรงกับคำอธิษฐานของเด็กๆ ที่ว่า"ในเวลานี้หนูจะนอนลงและขอฝากจิตวิญญาณของหนูไว้กับองค์เจ้าชีวิตช่วยดูแล" แต่ตรงนี้ไม่ใช่แค่พูดถึงการนอนหลับฝันดี แต่กำลังพูดถึงการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ในช่วงสั้นๆ เพื่อสัมผัสถึงพระคุณ การพักผ่อน และความสดใส ในท่ามกลางวันที่แสนจะสับสนวุ่นวายนี้ ขออย่าให้การอ่านพระคำภีร์รายวันนี้ เป็นเหมือนกับการอ่านอีเมล์แบบผ่านๆไปเลยนะ แต่ขอให้เป็นเวลาที่เราตั้งใจจะใช้ส่วนตัวกับพระผู้ช่วยให้รอดและหยุดพักจากทุกสิ่งชั่วขณะหนึ่ง เหมือนที่พระเยซูเรียกร้องว่า "พวกเราไปหาที่เงียบๆ พักผ่อนกันเถอะ"

Thoughts on Today's Verse...

"Come away." We do need to withdraw — not once in a while, but often, even daily! Incredibly, Jesus invites his disciples (Today, that's us!) to withdraw with him to a quiet place and rest with him. The little childhood prayer is appropriate: "Now I lay me down to sleep and pray the Lord my soul to keep." Only this isn't just about a good night's sleep; it's about taking time in the middle of our wild and crazy days to join him for a few moments of grace, rest, and refreshment. Let's make these daily stops in God's Word more than quick e-mail viewing; let's let it be a time to withdraw with the Savior and rest. Jesus still beckons us: "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest."

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้บริสุทธิ์และอ่อนโยนของจิตใจข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับการดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าเสมอมาและรักข้าพเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลาย โปรดสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าพยายามฝึกให้เป็นนิสัยที่จะใช้เวลาพักผ่อนกับพระองค์ โปรดรักษาจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้น โปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าหลบออกมาใช้เวลากับพระบุตรคือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Holy and gentle Shepherd, the one who stills my soul, thank you for your constant care and loving faithfulness. Please touch my heart as I try to be more disciplined in my rest times with you. Please keep my soul, but even more, please restore my soul as I withdraw to spend time with your Son and my Savior Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 6:31

ความคิดเห็น