ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางครั้งที่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราต้องเจอกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสเกินทนได้ เหมือนกับที่เศรุบบาเบลเคยเจอเหมือนกัน พระเจ้าได้ส่งผู้พูดแทนพระองค์มา เพื่อเตือนเขา และเตือนเราผ่านทางเขาว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่ได้มาจากกำลังและฤทธิ์อำนาจของเรา แต่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราเชื่อว่าอำนาจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาร้อยแปดที่เราเจอ และฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นเหนือกว่าอุปสรรค์ทั้งหลายของเรา คำถามง่ายๆที่พวกเราต้องตอบตัวเองคือ: ในชีวิตส่วนตัว และในชีวิตการงานนี้ เราฝากความหวังไว้กับอะไร และอะไรคือแหล่งของความเชื่อมั่นของเรา ใช่ ฝากไว้กับความสามารถ ความเก่งกาจ สติปัญญา หรือพละกำลังของเราหรือเปล่า หรือฝากไว้กับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่หลงตัวเองมากเกินไป ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่วันๆได้แต่กังวลและกลัวไปล่วงหน้าถึงอุปสรรค และปัญหาที่จะเจอ รวมถึงโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์เดิมว่าในพระองค์นั้นมีแต่ความสัตย์ซื่อและชัยชนะอย่างเปี่ยมล้น ดังนั้นโปรดกระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้า รู้ว่าในยุคนี้ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ยังคงทำงานอยู่ คืออยู่ในตัวข้าพเจ้าและในคริสตจักรของพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change