ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางครั้งที่ชีวิตทางจิตวิญญาณของเราต้องเจอกับปัญหาที่ใหญ่เกินไปสำหรับเรา เศรุบบาเบลเจอกับปัญหาใหญ่ๆแบบนั้นเช่นกัน พระเจ้าได้ส่งผู้พูดแทนพระองค์มาเพื่อเตือนเขา และเตือนเราผ่านทางเขาว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้มาจากกำลังและอำนาจของเรา ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อว่าอำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความอ่อนแอของเรา และกำลังของพระเจ้าก็มากกว่ากำลังของเรา คำถามจริงๆ ที่เราทุกคนต้องเจอคือ: ในชีวิตส่วนตัวของเรา ในงานที่เราต้องพยายามทำ เราจะวางความวางใจของเราได้ที่ไหน และอะไรเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อมั่นของเรา สิ่งเหล่านั้นคือความสามารถ ทักษะ ความเข้าใจ หรือจุดแข็งของเราเองหรือเปล่าครับหรือว่าของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่วางใจในกำลังของตัวเองมากเกินไป พระเจ้า ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่กลัวและกังวลเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาและโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิต จากเรื่องราวความสัตย์ซื่อและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์เดิม ขอทรงให้ข้าพระองค์ร้อนรนในการไว้วางใจว่าอำนาจของพระองค์จะทำงานในข้าพระองค์และในคริสตจักรของพระอง์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น