ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลประหลาดใจในความใจดีของชาวมาซิโดเนียที่ถวายเพื่องานของพระเจ้าด้วยเหตุผลสองอย่าง อย่างแรกคือพวกเขายากจนมากและไม่มีพอที่จะเอามาแบ่งปัน อย่างที่สองคือ แทนที่จะพวกเขาจะหวงแหนเก็บสิ่งที่พวกเขามีไว้เอง แต่พวกเขากลับถวายให้กับพระเจ้าและผู้รับใช้ในงานประกาศที่ต้องการความช่วยเหลือ นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่เตือนเราว่าเราควรจะมีใจรักที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่ขัดสน

Thoughts on Today's Verse...

Paul was surprised at the Macedonians' generosity to the Lord's work for two reasons. First, they were very impoverished and didn't have much to share. Second, rather than viewing what they had as their own, they gave themselves to God and then to his servants who were asking for their help in ministering to others. Their example is a great reminder to us of how we need to approach our giving to help others in need.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่เป็นคนเห็นแก่ตัว หวงแหนในทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์แบ่งปันให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายจิตใจและชีวิตให้กับพระองค์อย่างเต็มที่ โดยไม่หวงอะไรไว้จากการทำตามใจพระองค์ และข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ช่วยสอนข้าพเจ้าว่าจะใช้พระพรที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดได้อย่างไร ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Righteous Father and Holy God, forgive me for being selfish with the funds you have so richly shared with me. I want to give my heart and my life to you fully, not holding back anything from your will, and I ask you to help me know how to best use the blessings you have entrusted to me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 8:5

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change