ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลประหลาดใจในความใจดีของชาวมาซิโดเนียที่ถวายเพื่องานของพระเจ้าด้วยเหตุผลสองอย่าง อย่างแรกคือพวกเขายากจนมากและไม่มีพอที่จะเอามาแบ่งปัน อย่างที่สองคือ แทนที่จะพวกเขาจะหวงแหนเก็บสิ่งที่พวกเขามีไว้เอง แต่พวกเขากลับถวายให้กับพระเจ้าและผู้รับใช้ในงานประกาศที่ต้องการความช่วยเหลือ นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่เตือนเราว่าเราควรจะมีใจรักที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่ขัดสน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่เป็นคนเห็นแก่ตัว หวงแหนในทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์แบ่งปันให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายจิตใจและชีวิตให้กับพระองค์อย่างเต็มที่ โดยไม่หวงอะไรไว้จากการทำตามใจพระองค์ และข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ช่วยสอนข้าพเจ้าว่าจะใช้พระพรที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดได้อย่างไร ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น