ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักก็มีสิ่งที่มันยินดีนะ และหนึ่งในนั้นก็คืออะไรก็ตามที่จริงใจ ไม่เสแสร้ง ไม่หลอกลวง ก็คือความจริงนั่นเอง ดังนั้นในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระเยซู เราจะต้องไม่หลอกลวง หรือชอบบงการ หรือชอบบังคับคนที่เราคบหาด้วย แต่ในทางตรงข้าม เราต้องจริงใจ เป็นมิตร์ และซื่อสัตย์ ทำไมหรือ ก็เพราะความรักที่แท้จริงนั้นมีความยินดีในความจริงไง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งความรักและความจริง เมื่อพระองค์เทความรักของพระองค์ลงมาในจิตใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยทำให้ความรักของข้าพเจ้านั้นบริสุทธิ์ จริงใจ โดยปราศจากอุบาย หรือชอบบงการหรือหลอกลวงใดๆ ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น