ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อการชี้ความบาปของคนอื่นทำได้ง่าย พระเจ้าต้องการที่จะเตือนเราว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือการที่เราดูตัวเราเองอย่างเข้มงวดถึงความสัตย์ซื่อของเราเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์สำหรับความบาป ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความบาปที่ข้าพระองค์วิจารณ์และตัดสินผู้อื่น ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากนิสัยที่ชั่วร้ายและทำให้ผู้อื่นเจ็บ และขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ให้มีความสัตย์ซื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น