ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"สดชื่นกันหน่อย"ฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ทำยากมาก และยากเป็นพิเศษในเดือนสิงหาคม ว่าไหม เพราะบางแห่งอาจเป็นฤดูร้อนที่ร้อนตับแตก หรือบางแห่งอาจเป็นฤดูหนาว ที่หนาวจับใจ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกนี้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตาม เราก็ต้องทำตามตัวอย่างของพระเจ้า ที่เรียกร้องให้หยุดพักอาทิตย์ละหนึ่งวัน และรักษามันให้เป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้า (อพยพ 20:11) เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าที่อยากให้เราทุกคนสดชื่น ด้วยการหยุดพักในวันที่อุทิศให้กับพระองค์นี้ และยอมให้คนที่อยู่รอบตัวเราได้รับการหยุดพักเพื่อจะได้สดชื่นต่อหน้าพระเจ้า ภายใต้พระคุณและการหยุดพักของพระองค์ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Refreshed! Boy, that's often hard any time, but being refreshed is especially hard in August. It's either the dead of summer or the dead of winter, depending on which side of the equator we find ourselves. Either place, we need to follow God's example of taking a day to rest each week and keep it as a holy time to draw near to him (Exodus 20:11). We need to hear God's desire for us to be refreshed by resting on a day dedicated to him, and to allow those around us to rest and be refreshed in his presence, grace, and rest, as well.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่มัวแต่ทำตัวยุ่งวุ่นวาย จนลืมที่จะทำตัวให้สดชื่นในที่พักพิงของพระองค์ พระบิดา โปรดสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อใช้เวลากับพระองค์ และกับครอบครัว เพื่อจะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าเป็น และเป็นในสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสามารถเป็นได้ โปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า โอ พระเจ้า และโปรดเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยความสงบสุขของพระองค์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, God, for allowing myself to become so busy at being busy that I don't intentionally take time to be refreshed in your rest. Teach me gently, Father, that I need this weekly rest in your presence and with my family to be all you want me to be and all I can be. Restore my soul, dear Father, and fill me with your restoring and refreshing joy from the Holy Spirit. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 23:12

ความคิดเห็น