ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"สดชื่นกันหน่อย"ฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ทำยากมาก และยากเป็นพิเศษในเดือนสิงหาคม ว่าไหม เพราะบางแห่งอาจเป็นฤดูร้อนที่ร้อนตับแตก หรือบางแห่งอาจเป็นฤดูหนาว ที่หนาวจับใจ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกนี้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตาม ก็อยากให้รู้ว่า พระเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนสดชื่น และอยากให้เรายอมให้คนรอบข้างเราได้รับความสดชื่นด้วย จากการสถิตอยู่ของพระเจ้า พระคุณของพระองค์ และที่พักพิงของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Refreshed! Boy that's often hard in any time, but it's especially hard in August, isn't it? It's either the dead of summer or the dead of winter depending on which side of the equator you find yourself. Either way, we need to hear God's desire for all of us to be refreshed and to allow those around us to be refreshed in his presence, his grace, and his rest.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่มัวแต่ทำตัวยุ่งวุ่นวาย จนลืมที่จะทำตัวให้สดชื่นในที่พักพิงของพระองค์ พระบิดา โปรดสอนข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยน ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีวันหยุดพักในแต่ละสัปดาห์กับพระองค์ และกับครอบครัว เพื่อจะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าเป็น และเป็นในสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสามารถเป็นได้ โปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า โอ พระเจ้า และโปรดเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยความสงบสุขของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, God, for being so busy being busy that I don't intentionally take time to be refreshed in your rest. Teach me gently, Father, that I need this weekly rest in your presence and with my family to be all that you want me to be, and all that I can be. Restore my soul, O God, and fill me with your restful joy. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 23:12

ความคิดเห็น