ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จะได้รู้สึกสดชื่นน่ะเหรอครับ! ยากนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคม บางที่ก็เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนหรือบางที่ก็เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาว ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของเส้นศูนย์สูตร ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เราต้องรู้จักที่จะฟังความต้องการของพระเจ้าที่อยากให้เราสดชื่น และให้คนรอบข้างเรารู้สึกสดชื่นในพระองค์ ในพระคุณของพระองค์ และพักพิงในพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษข้าพระองค์ที่มัวแต่ยุ่งจนไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้เวลาในการพักพิงในพระองค์ พระบิดา โปรดสอนข้าพระองค์อย่างอ่อนโยน ที่ข้าพระองค์ต้องพักพิงในพระองค์ในแต่ละสัปดาห์กับครอบครัวของข้าพระองค์ เพื่อที่จะเป็นในทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เป็นและเป็นในสิ่งที่ข้าพระองค์จะสามารถเป็นได้ ขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ โอ พระเจ้า และขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความสงบสุขของพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น