ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"สดชื่นกันหน่อย"ฟังดูเหมือนง่ายนะ แต่ทำยากมาก และยากเป็นพิเศษในเดือนสิงหาคม ว่าไหม เพราะบางแห่งอาจเป็นฤดูร้อนที่ร้อนตับแตก หรือบางแห่งอาจเป็นฤดูหนาว ที่หนาวจับใจ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกนี้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตาม เราก็ต้องทำตามตัวอย่างของพระเจ้า ที่เรียกร้องให้หยุดพักอาทิตย์ละหนึ่งวัน และรักษามันให้เป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้า (อพยพ 20:11) เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าที่อยากให้เราทุกคนสดชื่น ด้วยการหยุดพักในวันที่อุทิศให้กับพระองค์นี้ และยอมให้คนที่อยู่รอบตัวเราได้รับการหยุดพักเพื่อจะได้สดชื่นต่อหน้าพระเจ้า ภายใต้พระคุณและการหยุดพักของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่มัวแต่ทำตัวยุ่งวุ่นวาย จนลืมที่จะทำตัวให้สดชื่นในที่พักพิงของพระองค์ พระบิดา โปรดสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อใช้เวลากับพระองค์ และกับครอบครัว เพื่อจะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าเป็น และเป็นในสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสามารถเป็นได้ โปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า โอ พระเจ้า และโปรดเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยความสงบสุขของพระองค์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น