ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซู เสด็จลงมาจากสวรรค์และมาเป็นผู้รับใช้ ทรงทำแบบนี้เพื่อให้คนสุดท้ายได้กลายเป็นคนแรก ให้ผู้ต่ำต้อยได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ และผู้เล็กน้อยเป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุด ในทุกยุคสมัย คนหยิ่งยโส คนที่ข่มเหง และคนมีอำนาจ ปฏิเสธการทรงเรียกของพระคริสต์ได้อย่างง่ายดาย — เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ และพวกเขาเป็นคน "สำคัญ" และพวกเขาไม่ได้ต้องการผู้ช่วยให้รอด แต่ผู้ที่ถ่อมตัวเองลง ไม่เพียงแต่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่ยังเป็นผู้พิชิต เป็นกษัตริย์ และเป็นเพื่อนของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ผู้รับใช้ที่มีค่า กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ ขอบพระคุณที่มาในโลกของเรา และรับใช้เราด้วยราคาที่สูง และแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถครอบครองร่วมกับพระองค์ได้ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ทุกคนจะก้มกราบลงต่อองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่ผู้ที่มักจะถูกลืมโดยโลกที่วุ่นวายและมัวเมาของเรา ขอพระเกียรติและคำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้าของเรา ที่ทรงส่งพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้ามา อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซู ขอสรรเสริญพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น