ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณทุ่มเทชีวิตส่วนใหญ่ของคุณทำงานไปเพื่ออะไรกัน เพื่อเอาใจเจ้านาย เพื่อจะได้เลื่อนขั้น เพื่อจะมีหน้ามีตาในสังคม เพื่อมีชีวิตที่มั่นคง หรือเพื่ออะไรอื่นๆอีกมากมาย แต่ถ้ามันสามารถยึดคืนไปจากเราได้ หรือเราถูกโยกย้ายไปจากมันได้ ก็แสดงว่ามันไม่ถาวรเลย ใช่ไหมละ มีแต่สิ่งที่พระเยซูให้กับเราเท่านั้น ที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่างแท้จริง และมันก็ได้มาด้วยพระคุณของพระเจ้า ดังนั้น คุณควรจะทุ่มสุดตัวขนาดไหนกับงานที่จะคงทนไปถึงชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยให้ความคิดของข้าพเจ้าปลอดโปร่ง เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นชัดแจ้งมากขึ้นว่า ข้าพเจ้าทำงานไปเพื่ออะไรในชีวิต โปรดช่วยข้าพเจ้าหาวิธีที่จะทุ่มเททั้งเวลาและเงินทองไปกับในสิ่งที่เป็นนิรันดร์ แต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าต้องสารภาพว่า ข้าพเจ้าต้องพึ่งพระองค์ ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นว่าคุณค่าของข้าพเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการมีสายสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ หรือผลงาน หรือความสำเร็จ โปรดยกโทษและเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่ข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศตัวในการแสวงหาพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด อธิษฐานในนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น