ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเหน็ดเหนื่อย หรือหมดกำลัง จิตวิญญาณเราต้องได้รับการฟื้นฟู แล้วใครล่ะครับที่จะทำแบบนั้นให้เราได้ มีเพียงผู้เดียวที่จะนำเราไปยังลำธารที่สงบ พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเรา มีพระองค์เพียงผู้เดียวที่จะให้เรามีความสดชื่นและเสริมกำลังเราขึ้นใหม่ แล้วทำไมบางทีจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะใช้เวลากับพระองค์ล่ะครับ อาจเป็นเพราะเราทำชีวิตให้ยุ่งจนลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเปล่าครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ได้แสดงให้ข้าพระองค์เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า ข้าพระองค์รู้ว่าการอยู่กับพระองค์ฟื้นฟูใจของข้าพระองค์ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่แสวงหาการเติมเต็มและความสดชื่นจากที่ที่ไม่บริสุทธิ์และไม่มีประโยชน์ ขอทรงประคองข้าพระองค์ด้วยการสถิตย์อยู่ของพระองค์และด้วยอำนาจของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างมีชัยชนะ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น