ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือโรมบทที่ 8 ย้ำเตือนเราหลายครั้งถึงการอวยพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราผู้เป็นลูกของพระเจ้า พระวิญญาณในเราเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าเราจะฟื้นขึ้นจากความตาย เพราะพระวิญญาณให้ชีวิตแก่พระเยซูและทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายและอยู่ในเรา เราสามารถมั่นใจในการฟื้นขึ้นจากตายของเราได้ ความตายจะไม่สามารถควบคุมเราไว้ได้ อำนาจแห่งการให้ชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้มแข็งกว่าอำนาจของความตาย เราจะมีชีวิตอยู่ แม้ร่างกายเราจะตายไป แต่พระวิญญาณของพระเจ้ามีชีวิต เป็นแรงบันดาลใจ และให้กำลังเราที่จะมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การที่ได้รู้ว่าอำนาจของพระวิญญาณที่ช่วยสร้างจักรวาลเป็นผู้เดียวกับที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย มีชีวิตอยู่ในเรา ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกอัศจรรย์ใจมาก พระองค์เลือกที่จะอยู่ในข้าพระองค์ เพื่ออวยพร สร้าง พัฒนาข้าพระองค์และเปลี่ยนข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น