ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือโรมบทที่ 8 ย้ำแล้วย้ำอีกถึงพระพรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราผู้เป็นลูกของพระเจ้า พระวิญญาณในเรานี้เป็นหลักประกันว่า เราจะฟื้นขึ้นจากความตายแน่ เพราะพระองค์ที่สถิตกับเรานี้ก็เป็นองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เราจึงมั่นใจในการเป็นขึ้นของเราด้วย ความตายไม่มีวันมีชัยเหนือเราแน่ เพราะพระวิญญาณมีฤทธิ์เดชเหนือความตาย เราจะเป็นขึ้นอย่างแน่นอน แม้ร่างกายของเราจะต้องตายไป แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะให้ชีวิต ให้แรงบันดาลใจ และให้ชัยชนะกับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การที่ได้รู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่สร้างจักรวาลและทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตายนี้ สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าถึงกับอ้าปากค้างทำไรไม่ถูกเลยทีเดียว พระองค์เลือกที่จะสถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า และยังอวยพร หล่อหลอม พัฒนาและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนพระเยซูยิ่งๆขึ้นอีกด้วย ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณยิ่งนัก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น