ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สมบัติและความจริงของเรามาจากพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นแนวทางของพระเจ้าสำหรับเราในการที่จะหลีกเลี่ยงกับดักอันตรายของซาตาน และเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่พระเจ้าอวยพระพร แทนที่เราจะมองว่าพระคำของพระเจ้าเป็นข้อจำกัด เราต้องมองว่าเป็นของขวัญแห่งความรัก และต้องเห็นว่าพระคำมีค่ามากกว่าความมั่งคั่ง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระคำที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ ขอให้ความจริงของพระองค์มีชีวิตอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่อยู่ในใจและความคิดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระบุตร พระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น