ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเรามนุษย์มักจะพยายามจะจัด "ลำดับชั้น" ของตัวเอง พระเยซูเตือนพวกศิษย์ของพระองค์ว่า ถ้าพวกเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆ ก็ให้เลิกสนใจเรื่องการจัดลำดับชั้นในชีวิตประจำวันได้แล้ว อันที่จริง พระองค์โกรธมากทีเดียว ตอนที่พวกศิษย์ห้ามเด็กๆ ไม่ให้เข้ามาหาพระองค์ พวกศิษย์นี้เห็นว่าเด็กๆไม่มีค่าพอ สำหรับเวลา พลังงาน และความสนใจของพระเยซู พระเยซูก็คว่ำค่านิยมแบบโลกๆนี้อยู่บ่อยๆ แล้วเตือนให้พวกเขาหันมาใส่ใจเรื่องลักษณะของเด็กๆให้มากขึ้น แทนค่านิยมที่ผิดๆของพวกเขา ถ้าพวกเขายังอยากจะเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในตัวข้าพเจ้าในฐานะลูกของพระองค์ โปรดปลุกเร้าความน่าทึ่ง ความถ่อมใจและความยำเกรงในตัวข้าพเจ้าที่มีต่อพระองค์ขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะอยู่เพื่อพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น