ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิต อนาคตและแผนงานของเรา ล้วนแต่อยู่ในกำมือของพระเจ้าทั้งสิ้น นี่เป็นความจริงของชีวิตที่หนีไม่พ้น และยังเป็นที่มาของความสุขและความชื่นชมยินดีตอนที่พวกเราได้มาพบปะกันอีกด้วย ลองคิดดูสักนิดว่า การที่เราได้มาประชุมร่วมกัน หรือได้มาดูแลเอาใจใส่กันและกัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะ แต่มันเป็นความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่จะให้เรามีส่วนร่วมในพระพรและความสุขของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์ที่มีบทบาทโดยตรงในชีวิตของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับการทรงนำผ่านทางพระวิญญาณ การชี้แนะผ่านทางพระคำ รวมถึงการให้สติปัญญาผ่านทางผู้อาวุโสในคริสจักร สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความหมายมากขึ้น และทำให้เกิดพลังมากขึ้นในการรับใช้เพื่ออาณาจักรของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความเมตตากรุณาของพระองค์และมีความชื่นชมยินดีเมื่อมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ข้าพเจ้ารู้ว่าการได้รู้จักกับสมาชิกที่มีค่าเหล่านี้ในครอบครัวของพระองค์ ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้น แต่เป็นการเตือนให้รู้ว่าพระองค์อยากจะอวยพรข้าพเจ้าและทำให้ลูกๆของพระองค์มีชีวิตชีวาขึ้นเพราะพระองค์สถิตอยู่ด้วย ขอขอบคุณพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น