ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดมีไว้สำหรับสื่อสารและอธิบาย เราสามารถใช้คำพูดทั้งบอกรักหรืออธิบายว่าเขามีค่าขนาดไหนได้ แต่การกระทำจะพิสูจน์คำพูดนั้นว่าเป็นจริงแค่ไหน เมื่อเรายอมเสียสละในสิ่งที่เราชอบเพื่อคนอื่น มันบอกให้รู้ว่าเรารักและเคารพคนๆนั้น เมื่อเรายอมเสียสละตัวเราเอง ความฝันของเรา และสิ่งที่เราชอบให้กับเพื่อน เราก็ได้ให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักของเราอย่างไม่ต้องสงสัย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าจนขนาดยอมส่งพระเยซูมาเป็นค่าไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าแต่พระเยซู ขอบคุณสำหรับความรักอันเสียสละยิ่งของพระองค์ ที่ไม่ใช่แค่ช่วยกู้ข้าพเจ้าแต่ยังทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรักอันเปี่ยมล้นของพระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น