ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเคยถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายไหม เคยไหมที่ไม่มีใครอยากได้คุณร่วมกลุ่มด้วย เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระเจ้าเลือกเราในพระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆ ที่กษัตริย์แห่งทุกยุคสมัยและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์รักเราและเลือกเรา ไม่เพียงแค่นั้น พระองค์ไม่ได้เลือกเราเพราะเราน่าสงสารแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงเรา เราถูกเลือกมาให้เกิดผลที่ยั่งยืนตลอดไป และเพื่อให้เราแน่ใจว่าเราจะเกิดผลแน่ พระเยซูสัญญาว่าถ้าเราขอให้พระเจ้าอวยพรการงานที่เราทำเพื่ออาณาจักรของพระองค์ พระองค์จะทำให้มันสำเร็จ สุดยอดจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะทำงานของพระองค์ และมีวิสัยทัศน์ที่แผ่ไพศาลกว้างไกลเหมือนพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าขอในสิ่งที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์ และที่มีฤทธิ์เหนือข้อจำกัดต่างๆที่จะมาขัดขวางข้าพเจ้าได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น