ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเคยถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายไหมครับ เคยไหมครับที่ไม่มีใครอยากให้คุณอยู่ในกลุ่มด้วยเลย เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อใช่ไหมครับที่พระเจ้าเลือกเราในพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆเลยนะครับที่กษัตริย์แห่งทุกยุคสมัยและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์รักเราและเลือกเรา ไม่เพียงแค่นั้นนะครับ พระองค์ไม่ได้เลือกเราเพราะสงสารแต่เพราะทรงอยากให้เราสร้างความแตกต่าง เราถูกเลือกให้เกิดผลที่จะคงอยู่ต่อไป และเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะเกิดผลนั้น พระเยซูสัญญากับเราว่าเราสามารถขอพระเจ้าให้อวยพรงานของเราเพื่ออาณาจักรของพระองค์ได้ และพระองค์จะอวยพรเรา น่าเหลือเชื่อจริงๆ นะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มีใจที่จะทำงานของพระองค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเหมือนอย่างความเมตตาของพระองค์ ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์นำสง่าราศีมาสู่พระองค์ ขยายอาณาจักรของพระองค์ และให้คำอธิษฐานนั้นอยู่เหนือเกินกว่าสิ่งที่จะทำให้ข้าพระองค์ไขว้เขวได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น