ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราทำ อะไรคือแรงจูงใจของพฤติกรรมของเรา มันง่ายมากที่เราจะใช้ศาสนาบังหน้าในการทำดี เพื่ออวดคนอื่น มันก็ยังเป็นอย่างนั้น ขนาดสังคมมองความเชื่อของเราในด้านลบ คนรอบข้างเราที่รู้เกี่ยวกับความเชื่อของเราและคริสเตียนรอบตัวเรา กลายเป็นเหยื่อของพฤติกรรมของเรา ถ้าเราอยากมีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง เราจะต้องไม่คิดที่จะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ เพื่อหวังให้คนอื่นเยินยอ เป้าหมายของเราคือเราต้องถวายเกียรติกับพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ

Thoughts on Today's Verse...

Why do we do the things we do? What is the motivation for our behavior? It's so easy to fall into the trap of doing religious things so we will look good to others. This is true even when culture reacts negatively to our faith. Those around us who know about our faith and the Christians around us become the target of our behavior. While we do want to have the right kind of influence on everyone around us, we must never make our decisions about spiritual service on the basis of being seen by others to be honored because of it. Our goal must be to honor God and bless others!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ จากแรงจูงใจที่ผิดๆ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารับใช้ผู้อื่นตามที่พวกเขาขอร้องให้ช่วย และให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือพวกเขา เพราะอยากจะถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please purify my heart of any false motivation and help me serve others based on their need and my desire to honor you in helping them. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:1

ความคิดเห็น