ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราทำ อะไรคือแรงจูงใจของพฤติกรรมของเรา มันง่ายมากที่เราจะใช้ศาสนาบังหน้าในการทำดี เพื่ออวดคนอื่น มันก็ยังเป็นอย่างนั้น ขนาดสังคมมองความเชื่อของเราในด้านลบ คนรอบข้างเราที่รู้เกี่ยวกับความเชื่อของเราและคริสเตียนรอบตัวเรา กลายเป็นเหยื่อของพฤติกรรมของเรา ถ้าเราอยากมีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง เราจะต้องไม่คิดที่จะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ เพื่อหวังให้คนอื่นเยินยอ เป้าหมายของเราคือเราต้องถวายเกียรติกับพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ จากแรงจูงใจที่ผิดๆ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารับใช้ผู้อื่นตามที่พวกเขาขอร้องให้ช่วย และให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือพวกเขา เพราะอยากจะถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น