ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารักคนอื่นเพราะพระเจ้ารักเราก่อน พระบิดาในสวรรค์สอนเราให้รักในพระเยซู พ่อของเรา อับบา ให้เรามีความมั่นคงและความแน่ใจเพื่อที่เราจะได้รักอย่างเต็มที่มากขึ้น พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของเรารักเราอย่างมากและเสียสละอย่างมาก เพื่อที่เราจะเข้าใจความหมายของความรัก เราไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของความรัก พระเจ้าต่างหากครับที่เป็น เราไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความรัก พระเจ้าต่างหากครับที่เป็น เรามักจะระวังในการที่จะแบ่งปันความรักเฉพาะคนที่เราเลือกที่จะรัก แต่ความรักของพระเจ้ามีมากล้นและมีให้กับทุกคน เรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์หวงและระวังที่จะรักคนอื่นๆที่เป็นลูกของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รักคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานเป็นพิเศษในวันนี้ ที่ข้าพระองค์จะสัมผัสชีวิตของใครสักคนที่กำลังต้องการความรัก ไม่ว่าคนนั้นจะตอบสนองในความรักนั้นอย่างไรก็ตาม อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น