ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารักคนอื่นเป็นเพราะพระเจ้ารักเราก่อน พระบิดาในสวรรค์สอนเราให้เรารู้จักความรักผ่านทางพระเยซู อับบาพ่อของเราทำให้เรามีความมั่นคงและความมั่นใจในความรักของพระองค์ ทำให้เราสามารถรักคนอื่นได้อย่างเต็มที่ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของเรารักเราอย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นอย่างมาก เพื่อเราจะได้รู้ว่าความรักนั้นเป็นอย่างไร เราไม่ได้เป็นแหล่งของความรัก พระเจ้าต่างหากที่เป็น เราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของความรัก พระเจ้าต่างหากที่เป็น ส่วนใหญ่เรามักจะหวงแหนความรัก ไม่อยากจะแบ่งปันใครนอกจากคนที่เรารักแต่ความรักของพระเจ้านั้นแผ่ไพศาลให้กับทุกคน เรารู้จักความรักเพราะพระองค์รักเราก่อน

Thoughts on Today's Verse...

We love others because God has first loved us. Our Heavenly Father taught us how to love in Jesus. Our Abba Father has given us security and confidence so we can love more fully. Our Holy and Almighty God loved us boldly and sacrificially so we could properly understand and define love. We are not the source of love: God is. We are not the great example of love: God is. We tend to be careful and share our love with only those with whom we want to share it: God's love is expansive and open to all. We love because he first loved us.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่บางครั้งก็หวงแหนไม่ยอมแบ่งปันความรักให้กับลูกๆของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารักคนอื่นเหมือนที่พระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานเป็นพิเศษในวันนี้ ที่จะส่งต่อความรักให้กับใครสักคนที่ต้องการมัน โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะคิดยังไงกับความรักที่เราให้นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Righteous Father, for the times that I have been careful and guarded with my love of your children. Please help me to love others as you have loved me. I ask especially for today, that I might touch someone's life with love that especially needs it whether they respond favorably to that love or not. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:19

ความคิดเห็น