ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารักคนอื่นเป็นเพราะพระเจ้ารักเราก่อน พระบิดาในสวรรค์สอนเราให้เรารู้จักความรักผ่านทางพระเยซู อับบาพ่อของเราทำให้เรามีความมั่นคงและความมั่นใจในความรักของพระองค์ ทำให้เราสามารถรักคนอื่นได้อย่างเต็มที่ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของเรารักเราอย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นอย่างมาก เพื่อเราจะได้รู้ว่าความรักนั้นเป็นอย่างไร เราไม่ได้เป็นแหล่งของความรัก พระเจ้าต่างหากที่เป็น เราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของความรัก พระเจ้าต่างหากที่เป็น ส่วนใหญ่เรามักจะหวงแหนความรัก ไม่อยากจะแบ่งปันใครนอกจากคนที่เรารักแต่ความรักของพระเจ้านั้นแผ่ไพศาลให้กับทุกคน เรารู้จักความรักเพราะพระองค์รักเราก่อน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่บางครั้งก็หวงแหนไม่ยอมแบ่งปันความรักให้กับลูกๆของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารักคนอื่นเหมือนที่พระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานเป็นพิเศษในวันนี้ ที่จะส่งต่อความรักให้กับใครสักคนที่ต้องการมัน โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะคิดยังไงกับความรักที่เราให้นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น