ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในยุคนี้ เราจะเห็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ชอบเอาความเชื่อแปลกๆอันลึกลับของโลกนี้ มาผสมปนเปเข้ากับความเชื่อของตน คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์อ้างนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและชัดเจน นั่นคือ มีแต่พระเจ้า พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ที่เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ให้นมัสการแต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น มีแต่อับบาพระบิดาองค์นี้เท่านั้นที่เชื่อถือได้ ถูกแล้ว ถึงแม้ว่ายังมีอำนาจของวิญญาณอื่นๆมากมายในโลกนี้ แต่อำนาจเหล่านั้นจะนำไปสู่ความสิ้นหวัง ความตาย และการทำลาย พระเยซูมีชัยเหนือวิญญาณชั่วเหล่านั้นเพื่อเราบนไม้กางเขนแล้ว (โกโลซาย 2:13-15) ให้แสวงหาพระเจ้าพระยาเวห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น พระบิดาผู้ชอบธรรมของพระเยซูและของผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคน ให้แสวงหาพระเจ้าและใช้ชีวิตรับใช้พระองค์เถิด

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และผู้ทรงบริสุทธิ์เบื้องบน โปรดจุดประกายให้กับแผ่นดินนี้ ที่จะมีใจแสวงหาความจริงของพระองค์ เพื่อที่โลกจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ เพื่อที่คนจะถวายเกียรติแก่พระองค์ และเพื่อประชาชาติทั้งหลายจะได้รู้จักสันติสุขของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change