ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าใช้สติปัญญาของพระองค์ในการสร้างจักรวาลและทุกสิ่งในมัน ทั้งตั้งชื่อสิ่งต่างๆ และวางพวกมันไว้ในตำแหน่งของมันอย่างลงตัว เต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างวิจิต พระองค์เลือกที่จะแบ่งปันสติปัญญาและความสุขุมรอบคอบนี้กับผู้ที่เคารพยำเกรงพระองค์และแสวงหาสติปัญญาของพระองค์ ถ้าเราใช้สติปัญญาและความสุขุมรอบคอบนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ครอบครองเพชรพลอยอันล้ำค่ายิ่ง และยังเป็นพระพรที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

God used his wisdom to create the cosmos and all that is in it. Through his discernment, he appointed to each being and to each item its place in his dazzling display of diversity. He has chosen to share that wisdom and discernment with those who reverence him and search for his wisdom. If we will use that wisdom and discernment we will possess the greatest of all jewels and a blessing that will enrich our life.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าขอสติปัญญาจากพระองค์ พระองค์ก็จะอวยพรให้แน่ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอสติปัญญานั้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ อันเป็นลักษณะอันโดดเด่นของพระองค์ และเป็นการถวายเกียรติให้กับความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วย โปรดให้สติปัญญาและความสุขุมรอบคอบกับข้าพเจ้าในการตัดสินเรื่องต่างๆในแต่ละวัน ที่จะเป็นผลดีต่อคนรอบข้าง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I know that you will bless me with wisdom if I ask. I am asking for that wisdom, dear Father. I want to live a holy life that is clearly a reflection of your character and in honor of your holiness. Bless me with wisdom and discernment as I face the day-to-day decisions that I must make that impact the lives of others. In Jesus name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 3:21-22

ความคิดเห็น