ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าใช้สติปัญญาของพระองค์ในการสร้างจักรวาลและทุกสิ่งในมัน ทั้งตั้งชื่อสิ่งต่างๆ และวางพวกมันไว้ในตำแหน่งของมันอย่างลงตัว เต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างวิจิต พระองค์เลือกที่จะแบ่งปันสติปัญญาและความสุขุมรอบคอบนี้กับผู้ที่เคารพยำเกรงพระองค์และแสวงหาสติปัญญาของพระองค์ ถ้าเราใช้สติปัญญาและความสุขุมรอบคอบนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ครอบครองเพชรพลอยอันล้ำค่ายิ่ง และยังเป็นพระพรที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าขอสติปัญญาจากพระองค์ พระองค์ก็จะอวยพรให้แน่ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอสติปัญญานั้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ อันเป็นลักษณะอันโดดเด่นของพระองค์ และเป็นการถวายเกียรติให้กับความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วย โปรดให้สติปัญญาและความสุขุมรอบคอบกับข้าพเจ้าในการตัดสินเรื่องต่างๆในแต่ละวัน ที่จะเป็นผลดีต่อคนรอบข้าง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น