ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบฟังเพลงมาก เพลงช่วยปลดปล่อยส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้า ผมใช้เพลงเป็นสื่อบอกถึงความรักและคำสรรเสริญที่มีต่อพระเจ้า เหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีพูดไว้ว่า เพลงของพระองค์ขับกล่อมข้าพเจ้าในยามค่ำคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่นอนไม่หลับ แม้ผมจะจำความฝันไม่ได้ แต่บ่อยครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงเพลงสรรเสริญที่ขับกล่อมอยู่เหนือผม กับผม และข้างกายผมตอนผมนอน คือ "เสียงเพลงของพระองค์ขับกล่อมให้กับผมในยามค่ำคืน เป็นคำอธิษฐานถึงพระเจ้าในชีวิต องค์เจ้าชีวิตที่นำพาความรักของพระองค์มาให้กับผม"

Thoughts on Today's Verse...

I have always loved music. To this day, songs help unlock the part of me that is most yielded to God. It helps me declare my love for him and my praise to him. But as the psalmist says, his song is with me at night, especially on those nights when sleep is hard to come by. Even when I can't remember what I dreamed in the night, I often awaken to a praise song that had been sung over me, with me, and by me in my sleep — "at night his song is with me — a prayer to the God of my life ... the Lord [who] directs his love" to me!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าของชีวิตข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับเสียงดนตรีและเสียงเพลง ขอบคุณที่ให้สิ่งที่ดีๆมากมายจนเอามาขับกล่อมเป็นเพลงได้อย่างมีความสุข ขอบคุณที่ฟังเสียงที่อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าแทนที่จะฟังแค่เนื้อร้องหรือทำนองเพลง ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้ารอคอยถึงวันที่จะได้ฟังเสียงเพลงที่พระองค์ขับกล่อม และร่วมอยู่ในวงที่ร้องประสานเสียงกันอยู่บนสวรรค์รอบบัลลังก์ของพระองค์นั้น จนกว่าจะถึงวันนั้น โปรดเติมให้ข้าพเจ้าเต็มอิ่มไปด้วยเสียงเพลงขับกล่อมของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God of my life, thank you for music and song. Thank you for giving me so many good things to sing joyfully about. Thank you for hearing my heart when I sing and not just my words and the song's melody. I long, dear Father, for the day I get to hear you sing and I join the heavenly chorus around your throne. Until then, fill my life with your song. Through Jesus' name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 42:8

ความคิดเห็น