ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงไม่ใช่มีไว้แค่ประดับหัว แต่มีไว้ให้ลงมือทำ พระเยซูถึงได้เตือนเราว่า อย่าแค่รู้ว่าพระองค์สอนอะไร แต่ให้เชื่อฟังและทำตามด้วย เพราะการเชื่อฟังทำให้รู้ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์จริงๆ และยังเป็นหนทางที่นำเราไปสู่เสรีภาพและความจริงอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะบางครั้งมันก็ดูเหมือนเข้มงวดและยากเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาเจ้าข้า ลึกๆ ในใจของข้าพเจ้า ก็ยังเชื่อว่า สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำนั้น มันจะเป็นพระพรไม่ใช่อุปสรรค โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยคนอื่นให้มีความชื่นชมยินดีในการเชื่อฟังพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น