ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนกัน แต่ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้มันร้อนตับแตกเลยละ ถ้าได้อะไรเย็นๆและสดชื่นก็สุดยอดไปเลย ถ้าคุณเคยทำงานเก็บเกี่ยวมาก่อน ตัวก็จะเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเศษหญ้า ทั้งเหงื่อไหลโทรมกาย คุณก็รู้ว่าน้ำเย็นสักแก้วก็ดับกระหายจากคอที่แห้งผากได้ และได้อาบน้ำก็ช่วยให้ตัวหายเหนียวเหนอะหนะได้ แต่พระเจ้าบอกว่า เมื่อเราเป็นผู้ส่งข่าวที่ไว้ใจได้ต่อกันและกันและต่อพระองค์ มันก็สดชื่นยิ่งกว่าน้ำเย็นๆที่ดับกระหายในวันที่ทั้งร้อนและเหนื่อย แล้วเรื่องข่าวดีของพระองค์ทำกันไปถึงไหนแล้ว แล้วเรื่องแบ่งปันความรักของพระองค์ละ แล้วเรื่องเอาพระคุณของพระองค์ไปบอกต่อละ แล้วเรื่องแสดงความเมตตาของพระองค์ละ ให้เรามาสาละวนกับการทำให้องค์เจ้าชีวิตของเราสดชื่นกันเถอะ ด้วยการเอาข่าวดีของพระองค์ไปอวยพรให้กับคนอื่นๆกัน

Thoughts on Today's Verse...

I'm not sure where you are located, but it's been blistering hot where I am. Anything cool and refreshing sounds incredibly wonderful. If you've ever worked a harvest and gotten the dust, plant fragments, and sweat up under your shirt, you know how refreshing a cool glass of water is to your parched throat and a cold shower is for your sticky body. But God says that when we are trustworthy messengers for each other and for him, it is even better refreshment than a cool drink on a hot, tiring day. So how have you been doing with the Master's message lately? How committed are you to sharing his love, telling others of his grace, or demonstrating his kindness? Let's get busy being the coolness of snow at harvest time for our Lord and Master by blessing others with the good news of his love and grace!

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ส่งข่าวที่ไม่ได้เรื่อง หรืออับอายที่จะรับพระองค์หรือข่าวดีของพระองค์ต่อหน้าคนอื่น โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะแสดงและสื่อความรัก ความเมตตา พระคุณ และลักษณะของพระองค์ให้กับคนรอบข้างได้เห็น ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดหรือทำในวันนี้ ทำให้พระองค์สดชื่นและได้รับเกียรติยศด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, heavenly Father, when I am untrustworthy with your message, ashamed of showing my allegiance to you, or not excited about sharing your good news. Give me the courage and wisdom to demonstrate and proclaim your love, mercy, grace, and character to those around me. May my words and actions today bring you refreshment and glory! In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 25:13

ความคิดเห็น