ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่อยากเชื่อเลยว่า ขนาดตอนที่เรากลุ้มใจมากจนร้องคร่ำครวญที่ไม่เป็นคำ พระเจ้าก็ยังฟังออกเลย ไม่ใช่เพราะเราพูดเก่ง ฉลาด หรือซื่อสัตย์ และอธิษฐานตามแบบแผน แต่เป็นเพราะพระเจ้ามีเมตตา ส่งพระวิญญาณมาสถิตอยู่ในใจเรา เพื่อพูดแทนเราตอนที่เราทุกข์ใจมากจนสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกแล้ว พระเจ้าได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญ การโหยหา และใจที่แตกสลาย พระองค์สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเรา และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณ พระเจ้าได้ตอบคำร้องคร่ำครวญที่ฟังไม่เป็นคำของเรานั้น ด้วยการมาสถิตอยู่ด้วย และสำแดงพระคุณ และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้เราได้เห็น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้สึกอุ่นใจที่มีความมั่นใจว่า ถึงข้าพเจ้าจะร้องคร่ำครวญอย่างไม่เป็นคำ พระองค์ก็รู้ทุกสิ่งในใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะให้สิ่งที่เหมาะสมกับข้าพเจ้าเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นกับข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้เสียอีก ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพระวิญญาณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น