ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรู้จักพอหรือ อือ ผมก็อยากจะรู้จักพอบ้างไม่มากก็น้อย แล้วคุณล่ะ ผมว่ามันยากนะที่จะรู้จักพอกับเกือบทุกเรื่อง เช่น ผลงานของผมยังไม่ได้มาตราฐาน น้ำหนักผมก็ไม่เป็นอย่างที่คิด คราวก่อนพูดไปโดยไม่ได้ระวังเท่าที่ควร และก็เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปคิดว่าเรายังไม่มีเงินพอ เลยทุ่มหาเงินกันใหญ่ แต่ก่อนที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงกับ ทรัพย์สิน เงินทอง หรือ สุขภาพ หรืออะไรก็ตามที่เรามี เราต้องรู้ก่อนว่าการรู้จักพอนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีเท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับความรอดของเราต่างหาก

Thoughts on Today's Verse...

Contentment! Mmmm, I'd like to have a little of that; how about you? I find it hard to be contented about almost anything. My performance is not up to par. My weight isn't where it should be. My words were a little insensitive in the last conversation. It's even easier to slip into recognizing what we don't have financially and then pursue that. But before money, possessions, health, or any other thing can be truly enjoyed, we first have to learn that contentment is not based on our circumstances but our salvation.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และใจดี ของขวัญที่ดีๆทั้งหมดมาจากพระองค์ ดังนั้น ตอนนี้ โปรดช่วยหาของขวัญแห่งการรู้จักพอให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดอวยพรข้าพเจ้ากับสิ่งที่พระองค์เลือกให้นั้น เพราะส่วนลึกในใจของข้าพเจ้ารู้ว่า ไม่มีพระพรใดเทียบได้กับกับการได้เป็นลูกของพระองค์ ได้รับความรักและความสนิทสนมจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and generous God, you are the giver of all good gifts, so now I would like your help in finding the gift of contentment. Bless me as you choose, for I know deep in my heart that no blessing can compare to being your child and being loved and known personally by you. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:12

ความคิดเห็น