ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรู้จักพอหรือ อือ ผมก็อยากจะรู้จักพอบ้างไม่มากก็น้อย แล้วคุณล่ะ เปาโลเขียนข้อนี้ตอนที่เขาติดคุกอยู่ ผมอยากได้สันติสุขและความชื่นชมยินดีจากพระเยซู ซึ่งจะทำให้ผมรู้จักพอใจในทุกๆสถานการณ์ แต่ผมว่ามันยากนะที่จะรู้จักพอกับเกือบทุกเรื่อง เช่น ผลงานของผมยังไม่เข้าตา น้ำหนักผมก็ไม่เป็นอย่างที่คิด คราวก่อนก็พูดไปแบบไม่ได้ยั้งคิด ไปมีใครใยดีกับคำพูดของผม และก็เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปคิดว่าเรายังไม่มีเงินพอ เลยทุ่มหาเงินกันใหญ่ แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพร แต่ก่อนที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงกับทรัพย์สิน เงินทอง หรือ สุขภาพ หรืออะไรก็ตามที่เรามี เราต้องรู้ก่อนว่าการรู้จักพอนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีเท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับความรอดและการสถิตอยู่ด้วยของพระเยซูในชีวิตของเราทั้งเดียวนี้และในอนาคต

Thoughts on Today's Verse...

Contentment! Mmmm, I'd like to have a little of that! How about you? Paul was in prison when he wrote those words. I want the peace and joy from Jesus that assures contentment in any situation! However, I find it hard to be contented about almost anything. My performance is not up to par. My weight isn't where it should be. My words were a little insensitive in the last conversation. No one seems to recognize I am even a part of the conversation. It's easy for me, and also bet for you, to slip into recognizing what we don't have financially and then pursue that instead of thanking God for our blessings. But before money, possessions, health, or any other thing can be truly enjoyed, we first must learn that contentment is not based on our circumstances but on our salvation and the presence of Jesus in our lives and futures.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และใจดี ของขวัญที่ดีๆทั้งหมดมาจากพระองค์ ดังนั้น ตอนนี้ โปรดช่วยหาของขวัญแห่งการรู้จักพอให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดอวยพรข้าพเจ้ากับสิ่งที่พระองค์เลือกให้นั้น เพราะส่วนลึกในใจของข้าพเจ้ารู้ว่า ไม่มีพระพรใดเทียบได้กับการได้เป็นลูกของพระองค์ ได้รับความรักและความสนิทสนมจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and generous God, you are the giver of all good gifts, so now I want your help to find my contentment in Jesus. Deep in my heart, I believe no blessing can compare to being your child, lovingly known personally by you, and having my future secure with you in Jesus! I thank you in Jesus' name and look forward to this contentment. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:12

ความคิดเห็น